d6deed0dfe767d9a215c4858ed59ea74.gifOrientavimasis

Kryžiažodis

Įrašyk žodžius į kryžiažodžio tuščius langelius. Pažymėk pelės spragtelėjimu klausimo numerį, ir atsivers balta juostelė. Joje įrašyk atsakymą ir spausk "įvesti". Kai visus žodžius įrašysi, pasitikrink, jei bus klaidų, tose vietose kvadratėliai liks tušti. Bandyk dar kartą. Laikas neribojamas. Sėkmės !
    1          
2   3             
            
            
   4           
            
   5      6       
            
            
    7          
            
            
8              
            
            
            

Horizontaliai:

2. Žemėlapių sudarymo mokslas.
4. Žemėlapio ar plano sumažinimo dydis.
5. Tiksliausias Žemės vaizdavimo modelis.
8. Linija, dalijanti Žemę į dvi lygias dalis.

Vertikaliai:

1. Orientavimosi prietaisas
3. Kampas tarp krypties į šiaurę ir į pasirinktą daiktą.
6. Sutartinių ženklų aiškinamoji lentelė.
7. Žemėlapių rinkinys.