cba56e4198f557afa6852ae40ecbeab7.gifF. Magelano kelionė aplink pasaulį

Praleistų žodžių įrašymas

Praleistų žodžių tarpuose įrašyk žodžius. Žodžius išsirink iš juodesniu šriftu užrašyto sąrašo, esančio viršuje. Jei žodis bus teisingas, jis bus juodesniu šriftu įrašytas į tekstą, jei ne - liks tuščia balta juostelė. Tada bandyk dar kartą. Laikas neribojamas. Sėkmės !
   "Santjagas"      "Trinidadas"      "Viktorija"      1519      apvali      Atlanto      El Kanas      Filipinų      Indijos      Ispanijos      Magelanas      Magelano      maisto      Molukų      Patagonijoje      penki      Pietų      prieskonių      Sevilijos      Ugnies   
F. Magelanas buvo įsitikinęs, kad Žemė yra , todėl norėjo plaukdamas į vakarus per vandenyną, rasti kelią į "Pietų jūrą" ir iš kitos pusės grįžti atgal. Kelionę parėmė karalius. Buvo paruošti laivai, maisto atsargų paimta 2 metams, surinkta įgula - 265 žmonės. Išplaukė m.rugsėjo 20 d. iš Ispanijos uosto. Į kelionę leidosi penki laivai: "Trinidadas", "Santjagas" "San Antonio" "Koncepcion" ir Pučiant palankiems vėjams laivai greitai priplaukė Ameriką. Čia ieškojo išėjimo į "Pietų jūrą" Bet atėjo žiema ir ekspedicija net 5 mėnesius turėjo žiemoti . Jūreiviai ėmė maištauti, norėjo grįžti atgal.Prarado du laivus: nuskendo, o "San Antonio" įgula privertė kapitoną grįžtii atgal į Ispaniją.
Beveik mėnesį laivai žvalgė painų ir klaidų sąsiaurį, kuris vėliau buvo pavadintas sąsiauriu, o pietinės žemės buvo pavadintos - Žeme. Taip 3 laivai įplaukė į Ramųjį vandenyną. Prasidėjo labai sunki kelionės dalis - badas, ligos, jūreivių mirtys, trūko , vandens, o plaukti teko net 3 mėn. ir 20 d. kol priplaukė salas. Čia kovose su vietos gyventojais žuvo ir apie 40 įgulos narių. Vienas laivas buvo labai kiauras, todėl jo atsisakyta, o 2 laivai atplaukė į salas, prisipirko 26 tonas , juos sukrovė į laivą "Viktorija", nes kitą laivą - "Trinidadą" reikėjo remontuoti.
Laivas "Viktorija" su 18 apdriskusių ir pavargusių jūreivių 1522m. rugsėjo 8 d. grįžo per ir Atlanto vandenyną į Įspaniją. "Mes apiplaukėme Žemę" džiūgavo jūreiviai.... buvo jų kapitonas.
Kitas laivas - po remonto pateko į portugalų rankas ir į Ispaniją po 4 metų grįžo tik 4 jūreiviai...aa8038c69473106fd083906eaee650ce.gif