Misija, Vizija

 
MOKYKLOS VIZIJA – tai jauki, saugi, puoselėjanti tradicijas mokykla, atvira kaitai bendruomenės, užtikrinanti kokybišką ugdymą (si) skirtingų gebėjimų mokiniams, formuojanti bendražmogiškąsias vertybes.
MOKYKLOS MISIJA – teikti pagrindinį išsilavinimą, bendradarbiauti, kuriant modernią, saugią aplinką, kurioje ugdomas atsakingas ugdymo (si) mokinys, sistemingai besimokantis bei siekiantis asmeninės mokymosi pažangos.
MOKYKLOS FILOSOFIJA – Nuo mokymo į mokymąsi.
VERTYBĖS – atsakomybė, sąžiningumas, pagarba, tolerancija, tobulėjimas.
MOKYKLOS PRIORITETAI – ugdymo kokybės gerinimas, siekiant aukštesnės kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, mokyklos įvaizdžio kūrimas ir viešųjų ryšių stiprinimas, kūrimas saugių ir modernių edukacinių erdvių.