Mokyklos mokinys pateko į tolimesnį konkurso „Tramtatulis“ etapą

Š.m. vasario 19 dieną Kalvarijos savivaldybės kultūros centre vyko 2019 metų Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso ,,Tramtatulis“ I turas, kuriame dalyvavo 10 dalyvių iš įvairių Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigų. Mūsų mokyklai šiemet atstovavo 4-os klasės mokinys Gediminas Kirilevičius, kuris atliko dvi vaikiškas suvalkietiškas daineles. Konkursui jį paruošė muzikos mokytoja Sigita Maldžiūtė Valaitienė. Džiugu, kad autoritetinga komisija teigiamai įvertino Gedimino pasirodymą ir atrinko jį dalyvauti II-ajame konkurso ture, kuris kovo mėnesį vyks Prienuose. Sveikiname mokytoją Sigitą, mokinį Gediminą ir linkime kuo didžiausios sėkmės tolimesniame konkurso etape.

Paskaita „Ar žalingi įpročiai tavo draugai?“

Vasario 6 d. mokykloje apsilankė Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio pirmininkas, Nacionalinės tabako, alkoholio kontrolės koalicijos narys Artūras Šiukšta. Jis skaitė paskaitą „Ar žalingi įpročiai tavo draugai?“.
Lektorius, betarpiškai bendraudamas ir diskutuodamas su mokiniais, kalbėjo aktualia jaunimui ir visai Lietuvai tematika, pateikė grėsmingų faktų, susijusių su įvairiomis priklausomybėmis, supažindino su jas sukeliančių medžiagų poveikiu žmogui ir visuomenei, pakvietė ugdyti kritinį mąstymą, sąmoningumą, dvasinę bei socialinę atsakomybę ir gebėjimą teisingai pasirinkti.
Susitikimą su šiuo įdomiu žmogumi surengė Marijampolės savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras. Ačiū biurui ir įdomiam lektoriui.

INFORMACIJA APIE LAISVĄ MATEMATIKOS, INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJO PAREIGYBĘ KALVARIJOS SAV. NEMUNAIČIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2019-01-25
Nemunaičiai

Mokyklos pavadinimas – Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinė mokykla.
Darbo krūvis – matematikos – 16 kontaktinių valandų, informacinių technologijų – 3 kontaktinės valandos.
Darbo sutartis – terminuota.
Darbo pradžia – nuo 2019 m. vasario 11 d. iki 2019 m. birželio 21 d.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: asmuo ,siekiantis dirbti mokytoju (toliau – pretendentas), turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (2011-03-17 Nr. XI-1281) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

Dokumentai priimami nuo 2019 m. sausio 25 d. iki 2019 m. vasario 7 d. asmeniškai šiuo adresu: Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinė mokykla , Mikališkių k. 4, Kalvarijos savivaldybė. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pasiteiravimo tel. 8-343-41007, elektroninio pašto adresas: nemunaiciai@gmail.com
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus , bus asmeniškai informuojami ir kviečiami į pokalbį.