Laisvos darbo vietos

INFORMACIJA APIE LAISVĄ MUZIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĘ KALVARIJOS SAV. NEMUNAIČIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

 

Mokyklos pavadinimas  – Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinė mokykla.

Darbo krūvis   – 4 kontaktinės valandos.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo pradžia   – 2018 m.  rusėjo 3  d.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui : asmuo ,siekiantis dirbti mokytoju (toliau – pretendentas), turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (2011-03-17 Nr. XI-1281) 48 straipsnyje  nustatytus reikalavimus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. gyvenimo aprašymą;
  5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

Dokumentai priimami nuo 2018 m. rugpjūčio 16 d. iki 2018 m. rugpjūčio 29 d. asmeniškai šiuo adresu:  Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinė mokykla , Mikališkių k. 4, Kalvarijos savivaldybė. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pasiteiravimo tel.  8-343-41007, elektroninio pašto adresas: nemunaiciai@gmail.com

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus , bus asmeniškai  informuojami ir kviečiami į pokalbį.