Informacija apie tėvų susirinkimus

Gerbiami Tėveliai, maloniai kviečiame į Tėvų susirinkimą, kuris įvyks Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinėje mokykloje 2017 m. gruodžio 11 d. 12.30 val. Dalyvavimas privalomas.
DARBOTVARKĖ:
  1. Jungtinės vaikų grupės, 1-4 klasių mokinių koncertas.
  2. Mokyklinio teatro spektaklis „Kalėdų tylią naktį“.
  3. Dėl vaikų, tėvų teisių ir pareigų – pranešėja Erika Stankevičienė Kalvarijos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.
  4. Dėl pirmokų ir penktokų adaptacijos – pranešėja Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Joleta Norkienė.
  5. Dėl 1-9 klasių mokinių pirmo trimestro rezultatų – pranešėja pavaduotoja ugdymui Angelė Gudelevičiūtė.
  6. Dėl 1-9 klasių mokinių lankomumo – pranešėja socialinė pedagogė Kristina Štrimaitienė.
  7. Susitikimas su klasių auklėtojais.
 
Direktorė
Rima Šustarevienė