Projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje“ grafikas

Planuojamų paslaugų, įgyvendinant projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje“, grafiką galite rasti interneto svetainėje www.kalvarija.lt