Mokykla atšventė 90-ies metų jubiliejų

2016 m. gruodžio 16 dieną Nemunaičių pagrindinė mokykla atšventė 90 metų jubiliejų.

Išpuoštoje mokyklos salėje susirinkusius buvusius ir dabartinius mokinius, mokytojus bei svečius pasveikino ir iškilmingą minėjimą pradėjo mokyklos direktorė Rima Šustarevienė. Pakvietusi sugiedoti mokyklos himną ir įteikusi padėkas mokytojams bei kitiems mokyklos darbuotojams, mokyklos vadovė patikėjo renginio vedimą mokiniams – Gretai ir Mintautui Baigiams. Šventės vedėjai ne tik priminė visą mokyklos istoriją, bet ir vieną po kito kvietė į mokyklos sceną Kalvarijos savivaldybės atsakingus darbuotojus: merą Vincą Plikaitį, mero pavaduotoją Kęstutį Bagdanavičių, administracijos direktorę Jurgitą Čerkauskienę, švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyr. specialistę Mariją Kabelkienę, švietimo komiteto pirmininką Joną Kazį Dzirmeiką bei Algį Lukoševičių. Mokyklos bendruomenės pasveikinti atvyko ir Kalvarijos gimnazijos direktorė Diana Kavaliauskienė bei Jungėnų pagrindinės mokyklos vadovė Dalia Skrupskienė. Sveikinimo žodį tarė ir buvęs mokyklos direktorius Bendorius bei buvę mokytojai: A.Bagdonienė, L.Bendaravičienė, Bendorienė, Kalvarijos meno mokyklos direktorius J.Ciprisevičius. Kalbas keitė mokyklos esamų ir buvusių mokinių nuotaikingi pasirodymai. Ačiū pradinių klasių dainininkams, vyresniųjų klasių mokiniams ne tik dainavusiems, bet ir puošusiems mokyklą, Kristinai Štrimaitienei už didžiulį darbą kuriant scenarijų bei nugalint iškilusius sunkumus, informatikos mokytojai Aušrai Narkevičienei už IT sumanymų įgyvendinimus, bibliotekos vadovei Laimai Banienei už kūrybines idėjas, buvusiai mokinei Kristinai Bendaravičiūtei už dailės kūrinių parodą mokyklos foje, mokytojai Editai Puodžiūnienei už karpinių ekspoziciją mokyklos bibliotekoje, mokytojai Daivai Bansevičienei už gražias eiles, Kęstučiui, Mindaugui, Emilijai Vievesiams už nuotaikingą muziką, pagalbiniam darbininkui Gintui , vairuotojui Vytautui ir aptarnaujančiam personalui : Birutei , Nijolei ir Virginijai už geranoriškumą ir pagalbą įgyvendinant nepaprastas mūsų idėjas, Kalvarijos kultūros centro darbuotojui Žilvinui už garsą ir šviesas, Lukui, Justinai ir mokytojai Gražvydai Valaitytei už gėles bei atsakomybę rūpinantis svečiais, mokytojai Larisai Baliūnienei už parinktas daineles, mokyklos administracijai ir buhalterei Augai už rūpestį ieškant rėmėjų ir sukviestą svečių pulką . VISIEMS VISIEMS dėkui už tai, kad padovanojote mokyklai tokią puikią šventę.
R.Jonaitienė

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *