Mokytojo padėdėjas

MOKYTOJO PADĖJĖJO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ  
Mokytojo padėjėja:  Kristina Štrimaitienė
tel. 864304976, el.p.kpranckeviciute@gmail.com
Padeda mokiniui (mokinių grupei):
  • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
  • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
  • padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
  • Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.
  • Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.
Mokytojo padėjėjos Kristinos Štrimaitienės darbo grafikas
Savaitės diena
Darbo laikas
Pirmadienis
7.30–12.00
Antradienis
7.30–12.00
Trečiadienis
7.30–12.00
Ketvirtadienis
7.30–12.00
Penktadienis
7.30–12.00
Pietų pertrauka 11.00 – 11.30