Tolimesnė dešimtokų veikla

Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą 2016-2017 mokslo metais, tolimesnė veikla:
  • 2 mokiniai mokosi Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje, Šeštokų skyriuje;
  • 1 mokinys dirba užsienyje;
  • 1 mokinys dirba pas ūkininkus;
  • 1 mokinys mokosi Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje.