Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBA

2018-2019 m.m.

 

Mokyklos tarybos pirmininkė – Kristina Štrimaitienė

Mokytojai:
1. Laima Banienė;
2. Rita Jonaitienė;
3. Mindaugas Guzavičius;
4. Daiva Bansevičienė;
5. Edita Puodžiūnienė.

Mokiniai:
1. Justina Bansevičiūtė 10 kl.
2. Darijus Grabauskas 8 kl.
3. Paulius Bansevičius 8 kl.
4. Austėja Jakunskaitė 6 kl.
5. Gerda Dumčiūtė 5 kl.

Tėvai:
1. Jolanta Adomaitienė;
2. Diana Jurevičienė;
3. Virginija Baigienė;
4. Sigutė Zaveckienė;
5. Daiva Petrauskienė.