Mokyklos darbo taryba

 
Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinės mokyklos darbo tarybos sudėtis:
  1. Daiva Bansevičienė – pirmininkė.
  2. Rita Jonaitienė – sekretorė.
  3. Vytautas Sakalauskas – narys.