Rekvizitai, kontaktai

Mokyklos rekvizitai:
Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinė mokykla
Įmonės kodas: 190376925
Adresas: Mikališkių k. 4, Kalvarijos sav.
Kontaktai:
Tel. nr.: (8-343) 41007
El.p.: nemunaiciai@gmail.com