Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai koordinatorė – Kristina Štrimaitienė
Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai:
tel. nr . 864304976, el.p.kpranckeviciute@gmail.com
Ugdymas karjerai – kryptingas asmens bendrųjų ir karjeros kompetencijų plėtojimas, visą žmogaus gyvenimą trunkantis procesas, atsižvelgiant į asmens raidos ypatumus.
Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save, susipažinti su įvairiomis profesijomis, nuolat ieškoti naujų galimybių informacijos sklaidai, ugdyti mokinių gebėjimą konkuruoti ir sėkmingai įsitvirtinti darbo rinkoje.
Uždaviniai:
 • Pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių
vaidmenų įvairovę;
 • Rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą
galimybėmis;
 • Remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros
sprendimus;
 • Remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus. Sudarytų ir nuolat atnaujintų
karjeros planą;
 • Mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias
kompetencijas;
 • Būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.
 
Mokinio įgyjamos karjeros kompetencijos yra šios:
 • Savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę
aplinką ir socialinius vaidmenis);
 • Karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti
mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
 • Karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus);
 • Karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai
pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).
 
Ugdymo karjerai veiklos sritys:
 • Individualios konsultacijos, pokalbiai;
 • Naudingų informacijos šaltinių internete pristatymas bei apmokymas jais naudotis;
 • Išvykos į profesinio mokymo įstaigas;
 • Susitikimai su įvairių profesijų atstovais;
 • Literatūros apie profesijas kaupimas;
 • Informacijos sklaida stenduose.
INFORMACIJA APIE PROFESIJAS
Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt
INFORMACIJA APIE EGZAMINUS
Nacionalinis egzaminų centras www.egzaminai.lt
INFORMACIJA APIE STUDIJAS
www.aikos.smm.lt
www.lamabpo.lt
www.studijos.lt
STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS
www.studijos.lt
www.baluskaiciuokle.lt
BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE
www.lamabpo.lt
STUDIJOS UŽSIENYJE
www.ec.europa.eu
www.kalba.lt/
www.eac.osf.lt
www.balticstudent.lt
GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS
Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos www.europass.lt
DARBO IEŠKA
Lietuvos darbo birža www.ldb.lt
Darbo ieškos portalai:
www.cv.lt/index.do
www.cvonline.lt
www.cvmarket.lt
www.manager.lt
www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai
www.jtba.lt
SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE
www.buk-savanoriu.lt
www.savanoris.lt
www.patria.lt
www.zinauviska.lt
www.jtba.lt/
Profesinės savanorystės projektas „Kam to reikia?!“www.kamtoreikia.lt