Darbo užmokestis

KALVARIJOS SAV. NEMUNAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2017 M. VIDUTINIS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS EURAIS

(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)

 

Pareigybės pavadinimas
Etatų skaičius
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis €
Direktorius
1
926,55
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
0,5
430,65
Mokytojas – metodininkas
1,63
319,97
Vyresnysis mokytojas
11
399,83
Mokytojas
7
150,34
Bibliotekininkas
0,5
313,20
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
0,56
421,74
Socialinis pedagogas
0,5
314,51
Mokytojo padėjėjas
1
380,00
Kompiuterių priežiūros specialistas
0,5
300,15
Vyr. buhalteris
1
704,40
Ūkvedys
0,5
199,67
Kiemsargis
0,5
190,00
Vairuotojas
1
489,67
Valytojos
1,5
380,00
Kūrikai
2
380,00
Sekretorius-administratorius
0,5
199,66
Budėtoja
0,5
190,00
Pagalbinis virtuvės darbininkas
0,5
190,00
Pastatų ir statinių priežiūros specialistas
0,5
200,32