Finansiniai dokumentai

Pastaba: Galimi peržiūrėti dokumentai – mėlyna spalva.

 

2018 m. III ketvirtis                                                             

4 priedas 2018 III ketv.                                                                     
Aiškinamasis raštas 2018 III ketv.                                                        
Finansinės būklės ataskaita 2018 m. III ketv.                                            
Veiklos rezultatu ataskaita 2018. m III ketv.