Finansiniai dokumentai

Pastaba: Galimi peržiūrėti dokumentai – mėlyna spalva.

 

2017 m. I ketvirtis                                                              2017 m. II ketvirtis

4 priedas                                                                               4 priedas
Aiškinamasis raštas                                                            Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita                                               Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita                                                 Veiklos rezultatų ataskaita

 

2017 m. III ketv.                                                                  2017 m.

4 Priedas                                                                                 Aiškinamasis raštas
Aiškinamasis raštas                                                                Ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita                                                   Priedai
Veiklos rezultatų ataskaita