Viešieji pirkimai

Dokumentus peržiūrėti ir atsisiųsti galima paspaudus šias nuorodas:

Viešųjų pirkimų įstatymas:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/WhWKoUQVUF

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753

Planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų suvestinė:
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/PlannedProcurement/List

Sudarytų sutarčių viešinimas:
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109

Viešųjų pirkimų metinė ataskaita:
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ReportsOrProtocol?pageNumber=13&pageSize=10